Mijn visie
Mensen zijn zich niet voldoende bewust van de invloed die ze zelf hebben op hun ziekte. Hun leefpatroon heeft een negatieve invloed. Met andere woorden, men blokkeert zelf (on)bewust het herstel. Het onbewuste bewust maken geeft inzicht en biedt mogelijkheden de klachten zelf aan te pakken. Pas als ik dat bewustwordingsproces in gang heb weten te zetten kunnen de klachten verminderen/ verdwijnen. Niet iedere cliënt heeft dezelfde benadering nodig. Door mijn ervaring en kennis pas ik de juiste mix toe om hetzelfde resultaat te krijgen.   

Ik werk vanuit de 5 natuurgeneeskundige principes:
  1. Zonder voldoende Energie in ons lichaam kunnen wij niet tot herstel komen.
  2. Traag functionerende zenuwen geven een beperkte communicatie in het lichaam.
  3. Het lichaam dient zich regelmatig te Reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.
  4. Voeding/Vitaminen en voedsel op maat. Wat wordt er opgenomen, en wat niet?
  5. Het bewust worden van Gevoel, erkenning geven aan het lichaam met als doel weer in balans komen.
Energie. Allereerst dient iedereen te beseffen dat elke cel van elk levend wezen voor 100 % afhankelijk is van de juiste interne energetische huishouding, want zonder energie kan een organisme niet in leven blijven. Maar wanneer de balans van plus en min wordt verstoord, ontstaat er een energetische chaos in weefsel en cellen.  

Prikkeloverdracht. Een lichaam heeft een gedegen infrastructuur nodig om zo efficiënt mogelijk te functioneren. De gehele infrastructuur bestaat uit: een lichaam, goede communicatielijnen, energie, drainage middelen, vitaminen en voeding.  Om zo voor een continue communicatie of prikkeloverdracht te zorgen.

Drainage. Je lichaam zuiveren heeft ten doel allerlei niet-natuurlijke (lees: lichaamsvreemde) stoffen in ons systeem de baas te blijven. Weet dat bewerkt voedsel per definitie altijd energetisch gemanipuleerd is. Ons lichaam lijkt een vuilnisvat waar alles wordt verwerkt totdat het na heel wat signalen van het lichaam uiteindelijk uitgeput raakt.  

Voeding. Zonder bouwstoffen is ons lichaam binnen enkele maanden levenloos. Mineralen, vitaminen, micro elementen en nog veel meer nuttige stoffen zijn er nodig om elke cel zo optimaal mogelijk de juiste voeding aan te bieden.

Psyche. Ons onderbewustzijn is voor velen een angstig gebied waar we zo ver mogelijk vandaan willen blijven. Bang om geconfronteerd te worden met diepgewortelde emoties en bang dat mensen je veroordelen voor je vertoonde gedrag. Je laat je steeds energie afnemen door in te gaan op oordelen en vooroordelen van anderen. Ze belemmeren je zelf te (laten)groeien.

Gezondheid en Welzijn zijn verworvenheden die worden verkregen door met gevoel aandacht te schenken aan jezelf. Het aanvaarden van zowel positieve als negatieve eigenschappen in jezelf is het begin van ieders groei. Gezond zijn is een levenswijze!

Gezond worden en blijven is een liefdevolle uitnodiging aan jezelf.