Uitgebreide informatie INDIGO
QUEX-ED biofeedback systeem   

Hoe kan het QUEX-ED biofeedback systeem mij helpen om mijn gezondheid te verbeteren?

De Quex-ED werkt op heel veel verschillende manieren. Hij kan signalen zenden om elektrofysiologische reacties op allerlei items te meten en op te slaan, hij kan bepaalde spieren, zenuwen of organen "heropvoeden" en/of delen van het lichaam/brein opnieuw trainen met gezondere patronen. In andere gevallen kan hij een inversie doen van signalen die sterk verbonden lijken te zijn met een stresspatroon.

De QUEX-ED is verreweg het meest uitgebreide biofeedback systeem op de markt vandaag. Men kan voorontworpen stressreductieprotocollen gebruiken of programmas die speciaal ontworpen zijn om aan de specifieke noden van elke klant te voldoen. Er zijn honderden verschillende opties in de trainingsprogrammas die onbeperkt gecombineerd kunnen worden om optimale resultaten te bereiken.

Ook is het mogelijk om tot vier programmas simultaan te laten werken voor een heel synergetisch en intens effect.


Hoe werkt de QUEX-ED?
 
De QUEX-ED maakt een volledige en doeltreffende analyse van zowel
fysische, emotionele als mentale trillingen door het onderbewustzijn
van de hulpvrager opgewekt en uitgestraald. Dit gebeurt door middel
van koolstofelektroden die aangebracht worden aan enkels, polsen en
voorhoofd van de hulpvrager.
 
De Ionische uitwisseling van de reacties in het lichaam geschiedt aan
de snelheid van het licht en worden geregistreerd als energetische
componenten. Dank zij een retroactieve uitwisseling van trillingen meet
het apparaat de uitgezonden trillingen van het lichaam en worden
alternatieve trillingen teruggestuurd, dit geschiedt 55 000 maal per seconde. 
Het apparaat stuurt ongeveer 65 miljoen elektromagnetische
micro - implosies per seconde. Het lichaam verandert onmiddellijk zijn
eigen implosie en evolueert aldus van een toestand van onevenwicht
naar een toestand van volmaakt evenwicht.
 
Het apparaat registreert niet enkel het energetische onevenwicht maar
het helpt gelijktijdig dit onevenwicht te herstellen. 
Gebruikmakend van 55 verschillende kanalen en communicatie-
uitwisseling met het lichaam, brengt het apparaat de nodige
energetische verbeteringen aan met als doel de gezondheidstoestand 
van de hulpvrager te verbeteren en zijn lichaam te revitaliseren.
 
De door de QUEX-ED gemeten parameters zijn:
 
De QUEX-ED ontleedt meer dan 15000 parameters in ons energetisch
systeem. Het apparaat meet alles wat ons welzijn kan bevorderen en
onze gezondheid kan verstoren. Meer specifiek geeft het een beeld van
volgende bio-energetische parameters:
●  Nutritionele tekorten: vitamines, mineralen, aminozuren, vetzuren,
    enzymen, hormonen.
●  Onevenwicht van het endocrien- en immuunsysteem
●  Onevenwicht in het spijsverteringsstelsel
●  De mentale en emotionele toestand zowel bewust als onderbewust 
●  Anomalieën en degeneratie van het beendergestel, spierweefsels en
    zenuwstelsel.
●  Ziekteverwekkers: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten
●  Allergieën en intoxicaties : zware metalen, kwikzilver (amalgaam) en
    chemische gifstoffen
●  De chemische toestand van het bloed en het zuur - base evenwicht
●  Hersengolven, chromosomen, genen en neurotransmitters
●  De toestand van klieren, organen, ligamenten, bindweefsels,
    beendergestel, ruggenwervels en zenuwen
●  De blokkades in de meridianen en de chakras
●  Eventuele risicoprofielen. enz.  
De informatie door de QUEX-ED gegeven verschilt fundamenteel van de
gegevens door X-stralen en chemische analyses van het bloed, enz.,
want ze geeft enkel de energetische en bio - energetische toestand van
het terrein weer, wat bepalend is voor de gezondheid van het
organisme. 

Therapieën door de computer ondersteund:
 
Er kan een keuze gemaakt worden uit meer dan 200 verschillende
therapieën om het zelfherstellende vermogen van het lichaam te
stimuleren
●  homeopathie en ideologie
●  elektroacupunctuur en reflexologie
●  stressbeheersing en ontspanningstechnieken
●  vermindering van spierspanningen
●  aromatherapie en bloesemtherapie (Bach -, californische - en
    alaskabloesems)
●  herstel van de meridianen, chakraís en subtiele lichamen
●  electro - chiropractie
●  anti - allergie en desensibilisatie
●  immunotherapie en hormonaaltherapie
●  beheer van het metabolisme 
●  leermoeilijkheden
●  ontwenning: tabak - toxicomanie en andere verslavingen
●  antiveroudering en gewichtsverlies kuur
●  frequentie van RIFE en bio - resonantie
●  verbetering van sportieve prestaties
●  neurolinguistiek programma
●  sacraal - craniale therapie
●  antiparasitaire en detoxicatie kuur
●  articulatie analyse
temporomandibular joint (TMJ)
●  muziektherapie en kleurentherapie
●  energetische correctie van de ruggengraat
●  beheersing van pijn en van fobieën
●  bioritmen
●  harmonisatie van de hersengolven
●  voedingstherapie
●  beheersing van de emoties ...etc. 
Wegens de automatische bijstellingsfunctie kan de QUEX-ED zijn
therapieën aanpassen aan de reacties van de hulpvrager en de nodige
frequenties sturen. Al deze correcties worden verwezenlijkt door
middel van frequenties (niets wordt ingenomen). De QUEX-ED werkt door
de biofysica! Het is de quantum mechanica. Wanneer de energetische
velden van het lichaam in evenwicht zijn, begint de biochemie van het
lichaam zichzelf te herstellen.
 
Dr. William Nelson, de Ontwerper.
 
Van wetenschappelijk medewerker aan het ruimteprogramma Apollo
tot voorstander van de alternatieve geneeskunde!
Het QUEX-EDapparaat werd ontworpen door Dr. William Nelson, wonend
in Budapest. Hij is een gekend schrijver en spreker. Dr. Nelson
heeft een uitgebreide vorming: fysicus, quantumfysicus, wiskundige, 
informaticus, arts, natuurgeneeskundige, acupuncteur en homeopaat.
Hij is er toe gekomen al deze disciplines te verenigen in een
dynamische methode die iedereen kan begrijpen: een synergetische
benadering die wiskunde, quantumfysica, elektronica, alternatieve en
energetische geneeskunde verenigt.
Als quantumfysicus en elektronica-ingenieur wist Dr. Nelson zich te
onderscheiden door het navigatieprogramma van Apollo 13 in de jaren
70 te herschrijven, waardoor 3 astronauten de nodige bijsturing
konden verrichten, nodig om, tegen alle verwachtingen in, veilig en wel
op aarde terug te keren.
Hij heeft wereldwijd conferenties gehouden over quantumbiologie,
energetische geneeskunde, homeopathie en natuurgeneeskunde. Als schrijver
van een 70-tal studies over homeopathie is Dr. Nelson een van de
meest vooraanstaande promotors van natuurgeneeskundige methodes.
Bij het ontwerpen van zijn Biofeedback apparaat, werd hij voor een
immens probleem gesteld. Niemand kon de computer programmeren met
informatica, geneeskunde, kwantumbiologie en elektronica.
William Nelson had al deze troeven, maar was geen competent
programmeur. De deskundigen zeiden dat minstens 5 professionele 
programmeurs nodig waren en 2 jaar om dit werk tot een goed einde
te brengen. Dr. Nelson leerde het programmeren in een maand tijd!
Een jaar later, was het programma van 50 mega - octet klaar,
uitgeschreven en over heel de wereld in gebruik.
 
Een QUEX-ED sessie


De Quantum Biofeedback helpt ons onze fysische, mentale en
emotionele gezondheid in evenwicht te brengen en dit door een vijf
stappen fase:
●  identificeert en helpt het beheren van stressfactoren: allergie,
    emoties, voeding, trauma, gifstoffen, schade door overdadig leven,
    pollutie, enz.
●  ondersteunt energetisch de organen die door de ziekte besmet zijn
●  verwijdert de energetische blokkades
●  vermindert de symptomen en de pijn
●  behandelt de gedragspatronen en de gewoontes gepaard gaande met
    de ziekte.
Een QUEX-ED sessie is zeer eenvoudig. De cliënt wordt aan het apparaat
verbonden door hulp van hoofdband, pols- en enkelbandjes. Na een
kort onderhoud met de therapeut, onderzoekt en test het apparaat het
lichaam van de cliënt door middel van elektromagnetische signalen. 
Het maakt hierbij een vlugge schatting van de energetische toestand van
het lichaam en analyseert de potentiële risico’s. Het apparaat zoekt alle
onregelmatigheden, virussen, tekorten, zwaktes, allergieën op en wijst
de kwetsbaarheden, behoeften en de slechte werkingen van het
energetische lichaam aan. De uitslag van de test wordt nauwkeurig
overwogen en de bio - energetische therapieën worden aanbevolen en
uitgevoerd om de zelfherstellende capaciteiten van het lichaam te
stimuleren. Ons lichaam bezit een indrukwekende genezingskracht op voorwaarde
dat het niet overladen is door stresserende factoren zoals een
overvloed aan virussen, bacteriële infecties, schimmels, parasieten of
giftstoffen opgenomen uit het milieu. 
Al deze externe invloeden scheppen een overvloed aan stress dat ons
immuunsysteem en andere vitale functies van ons lichaam gaat
verstoren.
QUEX-ED evalueert nauwkeurig en regelt de energetische onevenwichtigheid,
onderliggend aan de fysische, mentale en emotionele toestand van de
cliënt. Door het gebruiken van principes van de quantumfysica die
pijnloos zijn, niet overweldigend en totaal ontspannend, neutraliseert
de QUEX-ED de overvloed aan stress, oorzaak van ziekten en andere
verwarringen op fysisch, emotioneel of mentaal niveau. Wanneer de
stresserende factoren geneutraliseerd zijn, kan het lichaam zich zelf
herstellen
Duur van een sessie: ± 2 uur.
 
Enkele Vragen 

Met welke frequentie moeten mijn afspraken plaatsvinden?
Wekelijkse of twee-wekelijkse sessies worden bij aanvang aangeraden. In
ernstige gevallen mogen we gaan tot twee keer in de week. Daarna
volstaat een sessie per maand of naargelang de behoefte.
De hulpvrager wordt aangeraden te luisteren naar zijn lichaam!
Mogen de sessies op afstand gedaan worden?
Ja, Natuurlijk! Het kan soms gebeuren dat cliënten zich niet kunnen
verplaatsen door hun werk of door de grote afstand. In de meeste
therapieën zijn de behandelingen even doeltreffend op afstand als
gekoppeld aan de elektronische bandjes. Meestal, wanneer de cliënt
met een op afstand therapie geëxperimenteerd heeft, bemerkt hij heel
vlug dat de werkingen heel reëel en efficiënt zijn.

Hoe zou ik me moeten voelen na een sessie?
 
In sommige gevallen kan de cliënt zich minder prettig voelen omdat zijn
lichaam de zuiveringsfase is begonnen en het zijn energie gebruikt ten
einde de weefsels te herstellen .
De volgende dagen zal diezelfde persoon een energetische
heropleving hebben zoals hij in het verleden nooit gekend heeft.
In vele gevallen kan de persoon zich onmiddellijk opgelucht voelen en
beschikken over een helderheid van geest die nog verscheidene dagen
na de sessie zal aanhouden.
 
Mogen kinderen genieten van de QUEX-ED therapie?
 
QUEX-ED is een uitzonderlijk instrument om kinderen te behandelen die nog
niet in staat zijn om hun gevoelens en gewaarwordingen te uiten. Een
QUEX-ED sessie kan bepaalde problematieken als b.v. een voedingsintolerantie of andere verstoringen aan het licht brengen die zelfs de oorzaak kunnen zijn van leer- en/of gedragsstoornissen.
 
En wat betreft dieren?
 
Dieren kunnen niet altijd communiceren op een voor ons begrijpelijke
manier maar dankzij de QUEX-ED is het mogelijk om hun signalen te
decoderen.
Het is vanzelfsprekend dat dieren ook kunnen lijden aan fysische en
psychologische problemen. Een QUEX-ED behandeling kan grote
verbeteringen geven zowel op fysisch als op psychologisch vlak.

De SCIO-quantumbiofeedback is ontwikkeld door de Amerikaanse professor Bill Nelson, wiskundige, natuurkundige, arts, homeopaat en acupuncturist, op basis van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het is gebaseerd op de quantumfysica.
SCIO is een afkorting van Scientific Consciousness Interface Operating system.
Quantumbiofeedback vormt een zeer holistische benadering van de gezondheid.
De programma’s worden voortdurend aangepast en verfijnd.
Wereldwijd zijn er vele mensen die met de SCIO werken en zowel in Europa als in Amerika worden er op meerdere plaatsen cursussen en congressen gegeven.
De SCIO-quantumbiofeedback is gebaseerd op de quantumfysica.
De quantumfysica is de natuurkunde van de kleinste deeltjes.
Een quantum is het kleinste deeltje dat onafhankelijk kan bestaan. Dit is een hoeveelheid elektromagnetische straling.
De quantumfysica en de verschijnselen die daarin naar voren komen geven een beeld van de werkelijkheid dat niet overeenstemt met het beeld dat wij dat hebben van onze 3-dimensionale wereld.
Zo is materie niet vast, maar is alles vibratie, trilling of energie. Op het niveau van de allerkleinste deeltjes is alles is constant in beweging.
Materie bestaat uit moleculen, die opgebouwd zijn uit atomen, die dan weer bestaan uit elektronen, protonen en neutronen. En op het allerkleinste niveau bestaat materie uit fotonen die de 3-dimensionale wereld in en uit kunnen schieten. Fotonen die in onze 3-dimensionale wereld verschijnen zijn elektromagnetisch van aard.
Zo is ook ons lichaam niet vast. Op het kleinste niveau bestaat het uit biofotonen.
Het netwerk van ontelbare biofotonen vormt een quantum energieveld. Dit quantum energieveld is een elektromagnetisch veld van biofotonen dat zich binnen ons lichaam gedraagt zich als een extreem snelle supercomputer.
En hoewel ons lichaam wordt gereguleerd door biochemische processen zoals die door de reguliere geneeskunde beschreven worden, is het onderliggende regulatiemechanisme dit elektromagnetische energieveld. Het lichaam wordt gereguleerd en gecreëerd door dit onderliggende (of bovenliggende) elektromagnetische energieveld, dit quantum biofotonenveld.
Dit veld bevindt zich binnen ons lichaam maar strekt zich ook uit buiten ons lichaam en wordt ook wel de aura genoemd.
In onze aura worden verschillende lagen onderscheiden: in de fysieke laag bevindt zich het fysiek lichaam , de emotionele laag bestaat uit de emoties, de mentale laag bevat de gedachten en in de spirituele laag bevinden zich de spirituele en helende energieën. De verbindingen tussen deze lagen lopen via de chakra’s en binnen het lichaam ook via de meridianen. Via de chakra’s en via het netwerk van meridianen worden energieën en informatie naar alle cellen van het lichaam vervoerd.
Wanneer de trillingen in dit vibrerende energieveld harmonisch zijn is men gezond. Omdat het bio-energieveld elektromagnetisch van aard is kan dit ook gemeten worden. Dit is wat de SCIO doet, het meet de vibraties in het menselijk energieveld.
Wij nemen onszelf en de mensen en dingen om ons heen waar als objectief, op zichzelf staand en afgescheiden van elkaar. Maar hoewel wij ons er niet vaak van bewust zijn is in feite alles met alles verbonden.
Wij ervaren ons lichaam als een aaneengesloten massa, maar het bestaat in feite voor het grootste gedeelte uit ‘lege’ ruimte. Elektronen en de kern nemen binnen een atoom maar een klein deel van de ruimte in beslag, alle ruimte ertussen is ‘leeg’. Deze ruimte is geen werkelijke leegte, maar is het veld waaruit alles ontstaat, het veld waarin alles in potentie aanwezig is. Dit veld strekt zich ook uit buiten ons lichaam. Dit is het veld dat alles met alles verbindt, The Unifying Field. Via dit veld zijn wij allen met elkaar en met alles om ons heen verbonden.
Een aanwijzing voor de aanwezigheid van een dergelijk veld is bijv. het feit dat het regelmatig gebeurt dat wetenschappers op verschillende plaatsen op de wereld, tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar, tot eenzelfde ontdekking komen.
Illustrerend is het verhaal van de aapjes. Bij een groep aapjes die geïsoleerd op een eiland leefde zag men dat er op een bepaald moment één klein aapje begon met het wassen van de nootjes in het water alvorens deze op te eten. De andere apen die dat zagen gingen dat ook doen en zo zag men uiteindelijk dat alle apen uit de groep voortaan eerst de nootjes in het water wasten vóór ze deze opaten. Maar rond diezelfde tijd zag men dat de apen op het vasteland - die geen contact hadden met de apen op het eiland – ook hun nootjes gingen wassen vóórdat ze de nootjes opaten. 

In dit veld spelen tijd en ruimte geen rol.
Dit is ook aangetoond in quantumfysische onderzoeken: als 2 fotonen die bij elkaar horen op afstand van elkaar worden gebracht blijven ze toch in contact en reageren ze op elkaar.
Iets dergelijks is ook met de SCIO aangetoond: van een proefpersoon wordt een druppel bloed afgenomen en dit bloedmonster wordt onder de microscoop gelegd. Wanneer het bloedbeeld van de proefpersoon, die met de banden verbonden is met de SCIO, vervolgens behandeld wordt is tegelijkertijd te zien dat het bloedbeeld van het monster - buiten het lichaam van de proefpersoon -  ook verandert! 
Mogelijk werken paranormale verschijnselen als helderziendheid en telepathie ook via dit veld.
En hoewel altijd is aangenomen dat onze herinneringen opgeslagen liggen in onze hersenen, bevinden deze zich mogelijk ook in dit veld en halen wij ze op door daarop in te pluggen.
Bill Nelson noemt het totale energieveld waaruit alle materie is gemaakt ‘subspace’. De SCIO kan werken in de subspace-modus wanneer een persoon niet via de banden rechtstreeks op de SCIO is aangesloten. Zo kan ook op afstand worden behandeld. Door de ruis is dit natuurlijk veel onnauwkeuriger dan wanneer de persoon via de banden rechtstreeks is aangesloten op de SCIO. Rechtstreeks aangesloten op de SCIO is de behandeling vele malen effectiever.
Ook is onze werkelijkheid geen ‘objectieve’ werkelijkheid zoals wij geneigd zijn te denken.
Wij creëren op ieder moment zelf onze werkelijkheid ook al zijn we ons daar niet van bewust.
Binnen de quantumfysica wordt het ‘observer-effect’ beschreven. Dit is het verschijnsel dat de uitkomst van een ‘objectief’ wetenschappelijk experiment bepaald wordt door de verwachting of overtuiging van de onderzoeker. Het bewustzijn van de onderzoeker heeft dus – onbedoeld – invloed op de uitkomst van het experiment.
Zo creëren wij op ieder moment, en voor het grootste gedeelte onbewust, onze werkelijkheid, dus ook ons lichaam. Ons bewustzijn is de sturende kracht achter het quantum energieveld, de aansturende kracht van het biofotonenveld.
Wanneer het energieveld van het lichaam, het quantum biofotonenveld, bestaat uit harmonische trillingen is men gezond. Maar stressfaktoren die ons energieveld binnenkomen veroorzaken disharmonische trillingen. Wanneer deze niet gecorrigeerd worden, kunnen deze worden opgeslagen in de cellen en kunnen ze jarenlang onopgemerkt blijven vóór ze tot klachten en uiteindelijk tot ziekte leiden. De eerste signalen dat er iets niet in orde is zijn disharmonische trillingen, verstoringen in het energieveld.
De SCIO scant het energieveld en meet de vibraties, de elektromagnetische trillingen. Hij detecteert de disharmonische trillingen.
3-Dimensionale beelden  (Volt, Ampère en Weerstand) van duizenden items zijn opgeslagen in de SCIO. De reacties van de persoon op deze items worden gemeten en geanalyseerd en worden vergeleken met een norm. Zo worden de trillingen in het energieveld van de persoon gemeten.
Behalve informatie ontvangen kan de SCIO omgekeerd ook frequenties terugsturen. Disharmonische trillingen kunnen derhalve worden gecorrigeerd en schadelijke trillingen worden zo verwijderd. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam versterkt en kan het energieveld weer in een toestand van vibrerende gezondheid teruggebracht worden.
Het bewustzijn moet echter ook de toestand van gezonde vibraties vast kunnen houden, het moet het verschil herkennen tussen de disharmonische en harmonische trillingen. De SCIO is dan ook een biofeedbackapparaat.
Omdat wij door filtering maar een beperkte hoeveelheid informatie in ons bewustzijn kunnen houden, zijn wij ons het grootste deel van wat zich in ons energieveld afspeelt niet bewust.
Maar omdat de SCIO een computer is die ook verbonden is met een externe computer kan hij duizenden data tegelijk verwerken. Hij levert dus informatie waarvan wij ons veelal niet bewust zijn. In die zin zou quantumbiofeedback beschouwd kunnen worden als een gesprek met je onbewuste. De INDIGO - Biofeedback is de opvolger van de SCIO - Biofeedback, de werkwijze is nagenoeg gelijk aan de SCIO. Alleen de INDIGO is sneller en krachtiger en gereed voor verdere ontwikkelingen.