Onze Visie

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam staat centraal in de praktijk. Wij werken met speciale technieken die bedoeld zijn om het zelfgenezend vermogen op te wekken en te versterken bij mensen met pijn, ziekten en andere lichamelijke of geestelijke klachten.

Wij werken vanuit de visie dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van hun eigen invloed op hun ziekte of aandoening. Hun leefpatroon kan een negatieve invloed hebben waardoor men zelf (on)bewust het herstel blokkeert. Het onbewuste bewust maken geeft inzicht en biedt mogelijkheden de klachten zelf aan te pakken. Pas als we dat bewustwordingsproces in gang hebben weten te zetten kunnen de klachten verminderen/verdwijnen. Niet iedere cliënt heeft dezelfde benadering nodig. Door onze ervaring en kennis passen we de juiste mix toe om hetzelfde resultaat te krijgen.

Onze visie is gestoeld op de vijf natuurgeneeskundige principes:

  1. Energie.
  2. Prikkeloverdracht.
  3. Drainage.
  4. Voeding.
  5. Psyche.

De vijf natuurgeneeskundige principes kort toegelicht:

Energie.

Allereerst dient iedereen te beseffen dat elke cel van elk levend wezen voor 100% afhankelijk is van de juiste interne energetische huishouding, want zonder energie kan een organisme niet in leven blijven en kan een lichaam niet tot herstel komen. Maar wanneer de balans van plus en min wordt verstoord, ontstaat er een energetische chaos in weefsels en cellen.

Prikkeloverdracht.

Een lichaam heeft een gedegen infrastructuur nodig om zo efficiënt mogelijk te functioneren. Traag functionerende zenuwen geven een beperkte communicatie in het lichaam. De gehele infrastructuur bestaat uit: een lichaam, goede communicatielijnen, energie, drainagemiddelen, vitaminen en voeding.  Om zo voor een continue communicatie of prikkeloverdracht te zorgen.

Drainage.

Het lichaam dient zich regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast. Je lichaam zuiveren heeft ten doel allerlei niet-natuurlijke (lees: lichaamsvreemde) stoffen in ons systeem de baas te blijven. Weet dat bewerkt voedsel per definitie altijd energetisch gemanipuleerd is. Ons lichaam lijkt een vuilnisvat waar alles wordt verwerkt totdat het na heel wat signalen van het lichaam uiteindelijk uitgeput raakt.

Voeding.

Voeding/vitaminen en voedsel op maat. Wat wordt er opgenomen en wat niet? Zonder bouwstoffen is ons lichaam binnen enkele maanden levenloos. Mineralen, vitaminen, micro-elementen en nog veel meer nuttige stoffen zijn er nodig om elke cel zo optimaal mogelijk de juiste voeding aan te bieden.

Psyche.

Het bewust worden van gevoel, erkenning geven aan het lichaam met als doel weer in balans komen. Ons onderbewustzijn is voor velen een angstig gebied waar we zo ver mogelijk vandaan willen blijven. Bang om geconfronteerd te worden met diepgewortelde emoties en bang dat mensen je veroordelen voor je vertoonde gedrag. Je laat je steeds energie afnemen door in te gaan op oordelen en vooroordelen van anderen. Ze belemmeren je zelf te (laten) groeien.

Gezondheid en Welzijn zijn verworvenheden die worden verkregen door met gevoel aandacht te schenken aan jezelf. Het aanvaarden van zowel positieve als negatieve eigenschappen in jezelf is het begin van ieders groei. Gezond zijn is een levenswijze!

Gezond worden en blijven is een liefdevolle uitnodiging aan jezelf.

In de praktijk werken wij met diverse behandelwijzen. Deze methoden zijn bedoeld als middel om pijn weg te nemen of te verminderen, wonden te genezen en overige klachten te verminderen. Er wordt bij deze technieken uitgegaan van de positieve kracht van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Als u denkt baat te kunnen hebben bij deze geneeswijze, dan bent u van harte welkom.

Praktijkinformatie

Ma – Do 10:00 – 17:00

06-46736414 ( Klaas )

06-22677520 ( Annelies )

Tarief: € 47,50 per 30 minuten

Betaling contant

Praktijklocatie

Maak hier een Afspraak

Meer weten ? Neem dan vrijblijvend contact op.